Het Lumeijn is m.i.v. 1 augustus 2013 opgeheven.

Het schooljaar 2013-2014 is een overgangsjaar. D.w.z.: De klassen 2 en 4 volgen er nog één jaar onderwijs, maar staan ingeschreven bij één van de scholen van het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs 23.05. Dit samenwerkingsverband, met scholen die in de regio IJssel-Vecht gevestigd zijn, heeft een eigen website.

www.swvvoijsselvecht.nl